F.M.C. PRO EXPERT GROUP

F.M.C PRO EXPERT GROUP

Petrache Poenaru nr. 16, București
0722.58.69.73

F.M.C PRO EXPERT GROUP

 1. Acasă
 2. »
 3. Resurse
 4. »
 5. Fonduri europene
 6. »
 7. Fondul pentru Modernizare Energie electrică din surse regenerabile

Fondul pentru Modernizare Energie electrică din surse regenerabile

Realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse eoliene, solare, biomasă, biogaz, energie geotermală, surse hidro.

Noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile

– Stadiu apel: ghid în consultare publică

– Bugetul alocat apelurilor de proiecte este 550.000.000 euro

Activități eligibile:

În cadrul acestui obiectiv specific vor putea fi finanțate proiecte care au ca obiectiv implementarea uneia dintre acțiunile menționate mai jos:

 • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene

 • Realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare

 • Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biomasă

 • Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biogaz

 • Realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din energie geotermală

 • Realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro

Realizarea de capacități noi de producție a energiei vizează crearea de instalații noi de producție, acolo unde nu au existat până în prezent.

Eligibilitatea solicitantului:

1. Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate), precum și regiile autonome, legal constituite și înregistrate la ONRC în România.

2. Solicitantul îşi desfăşoară activitatea în sectorul producerii de energie electrică;

3. Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:

1) este în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă;

2) este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare;

3) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;

4) este declarat într-o situaţie gravă de încălcare a prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi/sau a obligaţiilor asumate printr-un contract/acord de finanțare din fonduri publice;

5) Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;

6) Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;

7) face obiectul unei decizii de recuperare neexecutate a Consiliului Concurenţei, a Comisiei Europene, a unui furnizor/administrator de ajutor de stat sau a instanței, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;

8) este o întreprindere în dificultate;

d) Reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv membrii Unității de Implementare a Proiectului (UIP)/echipei de proiect, nu se află în situație de conflict de interese.

e) Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect, prin informații privind UIP/echipa de proiect.

f) Solicitantul demonstrează capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului.

g) Solicitantul demonstrează capacitate financiară pentru susţinerea implementării proiectului;

h) Solicitantul justifică necesitatea finanţării proiectului prin ajutor de stat;

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil

Valoarea maximă a finanțării: 20 mil. euro/întreprindere

Valoarea maximă a ajutorului de stat solicitat pe MW:

 • Energie eoliană- 650.000 Euro/MW

 • Energie solară – 425.000 Euro/MW

 • Energie hidro – 1.805.000 Euro/MW

 • Energie geotermală – 1.690.000 Euro/MW

 • Energie din biomasă și biogaz – 1.692.000 Euro/MW

Intensitatea ajutorului de stat acordat din bugetul FM poate fi de 100% din costurile eligibile. Cu cat solicitanții își asumă un procent de cofinanțare mai mare cu atât cresc șansele de reușită.

Cheltuieli eligibile

 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă sau biogaz;

 • Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară, hidro, geotermală, biomasă, sau biogaz.

Ai nevoie de ajutor?

Contactează-ne telefonic sau prin e-mail pentru a afla toate detaliile despre felul în care te putem ajuta în realizarea proiectului tău!

 • Sprijin de până la 200.000 euro pentru microîntreprinderi

  Sprijin de până la 200.000 euro pentru microîntreprinderi 12 February 2023 Posted by: admin Category: Fonduri europene No Comments Investiții în spații de producție de tip construcție industrială, dotare cu active corporale și active necorporale POR – microîntreprinderi – sprijin de până la 200.000 euro Programul Regional Vest 2021-2027 1.3.A Sprijin pentru microîntreprinderi Stadiu apel:

  12 februarie 2023
 • Fondul pentru Modernizare Energie electrică din surse regenerabile

  Fondul pentru Modernizare Energie electrică din surse regenerabile 12 February 2023 Posted by: admin Category: Fonduri europene No Comments Realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse eoliene, solare, biomasă, biogaz, energie geotermală, surse hidro. Noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile – Stadiu apel: ghid în consultare publică – Bugetul

  12 februarie 2023
 • PNRR – Digitalizarea IMM-urilor – sprijin de până la 100.000 euro

  PNRR – Digitalizarea IMM-urilor – sprijin de până la 100.000 euro 18 January 2023 Posted by: admin Category: Linii de finanțare No Comments Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale Digitalizarea IMM-urilor – sprijin de până la 100.000 euro – Stadiu apel: ghid final publicat

  18 ianuarie 2023
Acest site folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența de utilizare.