F.M.C. PRO EXPERT GROUP

F.M.C PRO EXPERT GROUP

Petrache Poenaru nr. 16, București
0722.58.69.73

F.M.C PRO EXPERT GROUP

 1. Acasă
 2. »
 3. Resurse
 4. »
 5. Linii de finanțare
 6. »
 7. PNRR – Digitalizarea IMM-urilor – sprijin de până la 100.000 euro

PNRR – Digitalizarea IMM-urilor – sprijin de până la 100.000 euro

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale

Digitalizarea IMM-urilor – sprijin de până la 100.000 euro

– Stadiu apel: ghid final publicat în data de 15.12.2022

– Perioada de depunere a proiectelor: 01.02.2023 – 31.03.2023

– Bugetul alocat apelurilor de proiecte este 347,50 milioane euro

Activități eligibile:

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale precum:

 • achiziții de hardware TIC;

 • achiziții de echipamente pentru automatizări și robotică destinate fluxurilor tehnologice, integrate cu soluții digitale;

 • dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor software/licențelor, inclusiv soluțiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;

 • achiziții de tehnologii blockchain;

 • achiziții de sisteme de inteligență artificială, machine learning, augmented reality, virtual reality;

 • achiziționarea unui site de prezentare;

 • achiziția de servicii de tip cloud și IoT;

 • instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC;

 • consultanță/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.

Eligibilitatea solicitantului:

Solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de natură instituţională, legală şi financiară:

a) au calitatea de întreprinderi mici, mijlocii sau microîntreprinderi (IMM-uri);

b) sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2021;

c) nu au avut activitatea întreruptă/suspendată în anul 2022;

d) au înregistrat profit din exploatare în anul 2021;

e) se angajează să suporte din resurse proprii cofinanțarea;

f) nu intră în categoria de “întreprinderi aflate în dificultate”;

g) nu se află în stare de faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

h) nu fac obiectul unui ordin de recuperare, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună.

i) nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic, activități din domeniul jocurilor de noroc, tutun, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;

j) nu desfășoară activități de dezvoltare imobiliară sau financiare, cum ar fi achiziționarea sau tranzacționarea cu instrumente financiare.

k) nu desfășoară activități legate de exploatare/extracție, prelucrare, distribuție, depozitare sau arderea combustibililor fosili solizi și a petrolului, precum și investiții legate de extracția gazelor.

l) solicită ajutor de minimis a cărui valoare se încadrează în limitele prevăzute – max. 200.000 euro/ întreprindere unică în ultimii 3 ani.

m) se angajează ca la finalul implementării proiectului să atingă minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI), respectiv să devină o întreprindere:

1. în care mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (câte un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);

2. care utilizează un pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;

3. care deține viteză maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă de cel puțin 30 Mb/s;

4. în care vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la perioada de depunere a proiectului);

5. utilizează IoT;

6. utilizează cel puțin o rețea socială (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);

7. utilizează CRM;

8. cumpără servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile – de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii – care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));

9. utilizează tehnologia de AI;

10. cumpără servicii de cloud computing utilizate pe internet;

11. realizează vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site-uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI1 prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);

12. utilizează două sau mai multe rețele sociale.

Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN autorizat la data de 31 decembrie 2021. Proiectul se poate implementa în una sau mai multe locații de implementare, aflate în aceeași regiune de dezvoltare.

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil – 90%;

Valoarea ajutorului de minimis este cuprinsă între:

a) 20.000 și 30.000 euro pentru microîntreprindere;

b) 20.000 și 50.000 euro pentru întreprindere mică;

c) 20.000 și 100.000 euro pentru întreprindere mijlocie

Cheltuieli eligibile:

a) cheltuieli cu servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului aferent cererii de finanțare;

b) cheltuieli aferente achiziționării de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune;

c) cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;

d) cheltuieli aferente achiziționării și/sau dezvoltării și/sau adaptării aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Mangement), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora in BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;

e) cheltuieli aferente achiziționării unui website de prezentare a companiei;

f) cheltuieli aferente achiziționării/închirierii pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului, a unui nume de domeniu nou;

g) cheltuieli cu servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;

h) cheltuieli aferente achizițiilor de servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;

i) cheltuieli aferente achiziționării de servicii pentru consolidarea securitații cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;

j) cheltuieli cu serviciile pentru auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT); Entitățile care furnizează astfel de servicii nu pot avea calitatea de furnizori și pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul unui proiect.

k) cheltuieli cu instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC (cheltuială obligatorie în procent de maxim 10% din valoarea finanțată). În cadrul acestei categorii de cheltuieli vor fi cuprinse obligatoriu și cursuri în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii, cursuri care să aibă rolul de a-i ajuta pe aceștia să conștientizeze rolul digitalizării în creșterea unei întreprinderi.

Cursurile de competențe digitale trebuie să fie acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări sau /și cu recunoaștere națională/ internațională etc.

Cheltuielile prevăzute la alin. (1), lit. a) și j) nu pot depăși, cumulat, 10% din valoarea eligibilă a proiectului.

Cheltuieli cu activitățile obligatorii de informare și publicitate, ce derivă exclusiv din Manualul de identitate vizuală privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Rederesare și Reziliență, vor fi suportate de beneficiar.

Pentru justificarea bugetului proiectului este necesar să se prezinte minim 2 oferte de preţ pentru fiecare achiziţie de bunuri/servicii/lucrări, documente care vor fi ataşate cererii de finanțare.

Ai nevoie de ajutor?

Contactează-ne telefonic sau prin e-mail pentru a afla toate detaliile despre felul în care te putem ajuta în realizarea proiectului tău!

 • Sprijin de până la 200.000 euro pentru microîntreprinderi

  Sprijin de până la 200.000 euro pentru microîntreprinderi 12 February 2023 Posted by: admin Category: Fonduri europene No Comments Investiții în spații de producție de tip construcție industrială, dotare cu active corporale și active necorporale POR – microîntreprinderi – sprijin de până la 200.000 euro Programul Regional Vest 2021-2027 1.3.A Sprijin pentru microîntreprinderi Stadiu apel:

  12 februarie 2023
 • Fondul pentru Modernizare Energie electrică din surse regenerabile

  Fondul pentru Modernizare Energie electrică din surse regenerabile 12 February 2023 Posted by: admin Category: Fonduri europene No Comments Realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse eoliene, solare, biomasă, biogaz, energie geotermală, surse hidro. Noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile – Stadiu apel: ghid în consultare publică – Bugetul

  12 februarie 2023
 • PNRR – Digitalizarea IMM-urilor – sprijin de până la 100.000 euro

  PNRR – Digitalizarea IMM-urilor – sprijin de până la 100.000 euro 18 January 2023 Posted by: admin Category: Linii de finanțare No Comments Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite activități/acțiuni specifice care să sprijine IMM-urile în adoptarea tehnologiilor digitale Digitalizarea IMM-urilor – sprijin de până la 100.000 euro – Stadiu apel: ghid final publicat

  18 ianuarie 2023
Acest site folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența de utilizare.