F.M.C. PRO EXPERT GROUP

F.M.C PRO EXPERT GROUP

Petrache Poenaru nr. 16, București
0722.58.69.73

F.M.C PRO EXPERT GROUP

Politica de Confidențialitate

Conform Regulamentul U.E. nr. 679/ 27.04.2016, persoanelor fizice ale caror date sunt prelucrate, le sunt garantate dreptul de acces la acestea, de rectificare sau ștergere a acestora, de restricționare a prelucrării, de a se opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor precum și dreptul de a retrage consimțământul în orice moment.

F.M.C Pro Expert Group SRL prelucrează datele cu caracter personal furnizate de persoane fizice în conformitate cu dispozițiile legale cu privire la protectia datelor cu caracter personal din România, prelucrarea fiind într-un scop legitim, contractual, de gestiune economică-financiară și administrativă.

F.M.C Pro Expert Group SRL ia toate măsurile necesare pentru a pastra toate informațiile personale în condiții de siguranță și confidențialitate.

Scopul colectării datelor îl reprezintă:

– derularea și executarea contractului de prestări servicii încheiat între F.M.C Pro Expert Group SRL și CLIENT, inclusiv date colectate și prelucrate în etapele premergatoare încheierii contractului – analiza de eligibilitate, identificarea oportunităților de finanțare, înscrierea la un curs etc;

– solicitarea primită referitoare la informații pe care F.M.C Pro Expert Group SRL trebuie să le ofere (ex. identificarea unei oportunități de finanțare);

– marketing, reclamă, publicitate – trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice, numai în cazul în care persoana vizată și-a exprimat în mod explicit acordul în acest sens;

– colectarea legitimă, de gestiune economică-financiară și administrativă. F.M.C Pro Expert Group SRL colectează doar acele date care sunt necesare pentru încheierea și executarea în bune condiții a contractelor de prestări servicii (identificarea surselor de finanțare, analiza eligibilității, elaborarea dosarelor de finanțare, instruire etc) sau în urma unei solicitari de informații (ex. solicitare informații privind sursele de finanțare existente, cursurile realizate de societate).

Date personale reprezintă:

– orice informatie care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă;

– include toate informațiile care fac referire la un element de identificare (ex. nume și prenume; data si locul nașterii; cod numeric personal; serie si numar buletin; cetățenie, semnatură; telefon; email; loc de muncă, profesie, etc).

Stocarea datelor include stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal (ex. nume, prenume; adresa de email; telefon; etc.) sunt stocate și prelucrate de către noi numai în cazul în care sunt necesare pentru derularea și executarea contractului de prestări servicii încheiat între F.M.C Pro Expert Group SRL și persoana fizică în cauză (sau organizația pe care o reprezintă), inclusiv date colectate și prelucrate în etapele premergatoare încheierii contractului (ex. analiza eligibilității, identificarea unei linii de finanțare etc.).

Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate în scopul derulării contractelor și procesării solicitarilor primite. Dupa finalizarea derulării contractului, datele personale sunt salvate ținand cont de termenele de păstrare conform legislației fiscale și comerciale, urmând ca după expirarea acestor termene datele respective să fie șterse. Aceasta regulă nu este valabilă în cazul în care există un consimțământ pentru utilizarea mai departe a datelor personale.

Utilizarea și protecția datelor cu caracter personal: F.M.C Pro Expert Group SRL colectează și procesează date personale într-o manieră legală, corectă și transparentă. Toate datele personale sunt confidențiale și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară și sunt distribuite persoanelor terțe (ex. firmă de curierat, etc.) doar în situația în care acest lucru este necesar în scopul oferirii de servicii conform contractelor încheiate. Accesul la datele personale este limitat personalului F.M.C Pro Expert Group SRL și colaboratorilor/ partenerilor/ autorităților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea acestor date. F.M.C Pro Expert Group SRL procesează datele în mod sigur și menține măsuri adecvate pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii sau pierderii accidentale sau ilegale, alterare, divulgare sau acces neautorizat.

Confidențialitatea datelor

1. Datele personale

Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către companie numai în scopul declarat. Informațiile din formularele de contact/ formularul de înscriere vor fi folosite pentru a trimite utilizatorului confirmarea primirii solicitării, precum și pentru a se răspunde solicitarilor primite prin intermediul formularului de contact pus la dispoziție pe site.

2. Securitatea datelor și informațiilor personale

Datele personale introduse de catre utilizator sau de orice altă persoană identificată ca potențial client vor fi folosite de F.M.C Pro Expert Group SRL, numai în scopul declarat al acestei politici. Informațiile din formularul de contact vor fi folosite pentru scopul pentru a se raspunde solicitărilor primite prin intermediul formularului de contact pus la dispozitie pe site și în niciun caz nu vor fi furnizate unei terțe părți.

F.M.C Pro Expert Group SRL nu vinde, nu oferă, nu face schimb de adrese e-mail obținute prin intermediul acestui site, nu divulgă adresa dumneavoastră de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site, fară acordul dumneavoastră explicit.

4. Informare și acces la date cu caracter personal:

Vom lua toate măsurile pentru protecția oricărei informații despre dvs., și să menținem aceste informații corecte și la zi. Oricand veți descoperi informații incorecte despre dvs. ne puteți contacta pentru a le corecta.

F.M.C Pro Expert Group SRL păstrează confidențialitatea asupra tuturor informațiilor obtinute sau create în cursul activităților ce fac obiectul contractului cu clientul (identificarea surselor de finanțare, analiza eligibilității, elaborarea dosarelor de finanțare, implementarea proiectelor, etc) și care sunt necesare pentru desfașurarea procesului contractat.

Atat angajații, cât și colaboratorii F.M.C Pro Expert Group SRL semneazș angajamente de confidențialitate și vor respecta Regulamentul U.E. nr. 679/ 2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal (colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, utilizarea, consultarea, divulgarea, transmiterea, restricționarea, ștergerea, distrugerea).

Toti clienții F.M.C Pro Expert Group SRL au:

– dreptul de informare și de acces la datele proprii;

– dreptul de rectificare a datelor inexacte sau completare a datelor proprii;

– dreptul de ștergere a datelor, în situația în care nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, prelucrarea nu este legală sau alte cazuri prevazute de Regulament;

– dreptul la restricționarea prelucrării, în situația în care este contestată exactitatea datelor, precum și alte cazuri prevazute de lege;

– dreptul de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor;

– dreptul de portabilitate a datelor;

– dreptul de opoziție de prelucrare a datelor;

– dreptul de a depune plangere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

– dreptul de retragere a consimțământului, în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțămant. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Toți clienții F.M.C Pro Expert Group SRL îsi pot exercita drepturile mai sus menționate prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la office@fmcgroup.ro sau prin poșta la adresa F.M.C Pro Expert Group SRL din strada Petrache Poenaru, nr. 16, sector 5, București.

Acest site folosește cookies pentru a îmbunătăți experiența de utilizare.